TÜRKİYE HAKKINDA

P N

Türk bayrağı, 1982 Anayasasının 3. maddesinde "şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır." Diye tarif edilmiştir. 22.09.1983 te kabul edilen 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu’n da “Bayrağın Şekli ve Yapımı” başlığı altında madde 2 de “Türk bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı al bayraktır.” ve 25 .01.1985 tarihli “Türk Bayrağı Tüzüğü” ‘nde Bayrağın standartları başlığı altında Madde 4 te Bayrak, aşağıda gösterilen standartlara göre yapılır ifadeleri ile de şekli belirtilmi ..

(d. 19 Mayıs 1881, Selânik – ö. 10 Kasım 1938, İstanbul), Türk siyasetçi, asker ve devlet adamı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına önderlik yapmış ve TBMM tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Osmanlı mirlivası ve Türkiye'nin iki mareşalinden biridir. 1919 yılında başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın önderliğini yapmış; daha sonra, modern Türkiye'yi oluşturan devrim ve reformları gerçekleştirmiştir.

Mesleki Turizm Eğitimi, E-Kitap, Konuşan Kitap, Belgesel Tv, Kültür Radyo, Müzekart, Gaspıralı Çeviri Programı, Türk Lehçeleri Sözlüğü, Evrağım Hangi Aşamada, EBYS-Evrak Takip, EBYS ve diğer kurumsal uygulamalara bu bölümden ulaşabilirsiniz.

2019-2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planı, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar, Bakanlığımızın gelecekteki çalışmalarını yönlendirecek politika belgesidir. Stratejik plan, orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi, performans göstergelerimizi ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermekte olup, Bakanlığımızın stratejik yönetime geçişini sağlama işlevini de yerine getirecektir.

"Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013)" 28/02/2007 tarih ve 2007/4 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı'yla onaylanmış olup, 02/03/2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İstatistikler bölümünde TURİZM SİNEMA, MÜZECİLİK, KAZILAR VE SİT ALANLARI, TELİF HAKLARI, TİYATRO, YAYIMCILIK, KÜLTÜR MERKEZLERİ, GÖRSEL SANATLAR ile ilgili istatistik verilere ulaşabilirsiniz.

"Bandrol" ve FSE Sertifikalama, "ISBN" (International Standard Book Number), . "ISSN" süreli yayın başvurularını yapabilir ve sisteme üye olarak kullanabilirsiniz.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Türkiye genelindeki gösterimleri hakkında ayrıntılı bilgi ve bilet satışına buradan ulaşabilirsiniz.

Kültür mirasımızın önemli ürünleri olan el yazması eserlerin, Milli Kütüphane'nin, Halk Kütüphanelerinin, İhtisas Kütüphanesinin ve Türkiye Kültür Mirası'nın kataloglarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.