Bilgi Güvenliği Politikası

Bu politika, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, işletilmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinin aksamadan süreklilik içinde sağlanması ve yürütülen faaliyetlerin güvenli olarak gerçekleştirilmesinin temin edilmesini ve tüm ilgili taraflara Kurum’un bilgi güvenliği gereksinimlerinin bildirilerek, uyulması istenen kuralların yazılı temel dayanağının oluşturulmasını amaçlar.

Bu politika, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bilgi güvenliği ile ilgili kapsam dahilindeki tüm süreçleri kapsamaktadır. Bu politikanın kapsamına, kurum çalışanları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı için çalışan üçüncü parti şirketler ve Kurum bilgi varlıkları dahildir.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

  • Tüm Kurum personeli ve danışmanlık & hizmet alınan 3. (üçüncü) taraflar bilgi güvenliği politikaları ve prosedürlerini bilmek ve çalışmalarını bu standartlara uygun şekilde yürütmekten sorumludur.
  • BGYS faaliyetlerini yönetmek ve yönlendirmek için kurum içinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Ekibi oluşturulmuştur.
  • Tüm kritik bilgi varlıklarının (bilişim, kağıt, fiziksel, insan) uygun şekilde koruma altına alınması sağlanacaktır.
  • Bilişim ağına karşı yapılacak saldırılardan korunmak için uygun güvenlik önlemlerinin alınması sağlanacaktır.

  • Bilgi işlenirken, iletilirken ve muhafaza edilirken Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik esas alınarak korunacaktır.


 Tüm bilgi güvenlik ihlalleri ve sorunları,  eposta adresi üzerinden yapılacaktır. Bu güvenlik ihlallerinin gelecekte tekrar oluşmaması ve kısa zamanda çözümlenmesi için BGYS Ekibi tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.