İzinsiz Kiralama Faaliyetlerine İlişkin Duyuru

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca izinsiz kısa süreli kiralama yapan konut sahipleri için Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmaya başlanılmıştır.

Ayrıca bu izinsiz kısa süreli kiralama yapan konutların tanıtım ve pazarlamasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıların Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen yirmi dört saat içinde içeriği kaldırmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılara da her bir konut için yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

Aracı hizmet sağlayıcılarının 100 günden kısa süreli kiralama ilanlarında Bakanlıktan alınan izin belgesi numarasına yer verilmesi hususunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi   gerekmektedir.