2024 Yılı Ön Yeterlik Alan Firmalar

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞINDAN

Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında  Yönetmeliğin 16 ve  17 nci maddesi ile  4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21 ve 22 nci maddesi çerçevesinde  yapılan Ön Yeterlik alan firmaların listesi 25.02.2024 tarih 32471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ön Yeterlik alan firmaların listesi için tıklayınız.

 Kamuoyuna ilanen duyurulur.