T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca aşağıdaki listede belirtilen pozisyonlara 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 121 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

4/B SÖZLEŞMELİPERSONEL POZİSYONLARI

 

Nitelik Kodu

Pozisyon Unvanı

Cinsiyet

Öğrenim Durumu

KPSS Puan Türü

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

Adaylarda Aranılan Özel Şartlar

KG-1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Kadın

Ön Lisans

KPSSP93

Merkez (1)

Antalya (1)

Bursa (1)

Diyarbakır (1)

Erzurum (1)

İstanbul (2)

Kayseri (1)

Sivas (1)

Trabzon (1)

-Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden en az 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

-En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak 5414.11 [Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]

-Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle geçerli silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

-Boy uzunluğu 165 cm’den kısa olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla, 13’den az olmamak ve bu durumu bir sağlık kuruluşunca belgelendirmek, (Örneğin; boy uzunluğu 165 cm ise kilosu en fazla 65+15=80 kg ve en az 65-13= 52 kg olmalıdır.)

-Şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeli bulunmamak.

-Güvenlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)

-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,

-Diksiyonu düzgün, iletişim kabiliyeti yüksek olmak,

KG-2

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Erkek

Ön Lisans

KPSSP93

Merkez (1)

Adana (1)

Ankara (3)

Antalya (1)

Bursa (1)

Diyarbakır (1)

İstanbul (4)

İzmir (5)

Kayseri (1)

Konya (1)

Sivas (1)

Van (1)

-Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden en az 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

-En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 5414.11 (Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]

-Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle geçerli silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

-Boy uzunluğu 170 cm’den kısa olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla, 13’den az olmamak ve bu durumu bir sağlık kuruluşunca belgelendirmek, (Örneğin; boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13= 57 kg olmalıdır.)

-Şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeli bulunmamak.

-Güvenlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)

-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,

-Diksiyonu düzgün, iletişim kabiliyeti yüksek olmak,

DPT-1

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

Kadın

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSSP94

Merkez (1)

Adana (1)

Ankara (5)

Antalya (2)

Diyarbakır (1)

Erzurum (3)

İstanbul (6)

İzmir (4)

Kayseri (1)

Trabzon (2)

Van (2)

-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

-En az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 9112.01 (Destek Personeli-Yardımcı Hizmetler), 9112.06 (Temizlik Görevlisi) veya 9622.01 Beden İşçisi (Temizlik) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]

-Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)

-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

DPT-2

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

Erkek

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSSP94

Merkez (2)

Adana (1)

Ankara (4 )

Antalya (1)

Bursa (3)

Diyarbakır (1)

İstanbul (7)

İzmir (6)

Kayseri (2)

Konya (2)

Sivas (2)

-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

-En az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 9112.01 (Destek Personeli-Yardımcı Hizmetler), 9112.06 (Temizlik Görevlisi) veya 9622.01 Beden İşçisi (Temizlik) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]

-Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)

-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

DPŞ-1

Destek Personeli (Şoför)

Erkek

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSSP94

Diyarbakır (1)

İstanbul (1)

-Lise ve dengi okul mezun olmak,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 25 (yirmibeş) yaşını doldurmuş, 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

-Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (01/01/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak)

-En az fiilen 90 gün yolcu taşıma hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 8331.03 (Otobüs Kaptanı (Şoförü)) veya 8331.05 (Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü) meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü]

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)

-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

DPŞ-2

Destek Personeli (Şoför)

Erkek

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSSP94

İstanbul (1)

-Lise ve dengi okul mezun olmak,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 25 (yirmibeş) yaşını doldurmuş, 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

-Geçerlilik süresi dolmamış C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (01/01/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak)

-En az fiilen 90 gün yük taşıma hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 8332.02 (Şoför-Yük Taşıma) veya 8332.09 (Kamyon Şoförü) meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü]

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)

-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

DPA-1

Destek Personeli (Aşçı)

Erkek

Ön Lisans

KPSSP93

Bursa (1)

-Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Mutfak Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı programlarının birinden mezun olmak,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

-En az fiilen 90 gün aşçılık hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 5120.10 (Aşçı) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)

DPB-1

DestekPersoneli (Bahçıvan)

Erkek

Ön Lisans

KPSSP93

Ankara (1)

-Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Bahçe Tarımı, Bahçe Ziraatı, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programlarının birinden mezun olmak,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

-En az fiilen 90 gün bahçıvanlık hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 6113.10 (Bahçıvan), 6113.03 (Çiftçi-Bahçıvan), 6113.04 (Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar) veya 6113.07 (Peyzaj Bahçıvanı) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)

BP-1

Büro Personeli

Kadın/

Erkek

Lisans

KPSSP3

Adana (1)

Ankara (14)

İzmir (10)

Trabzon (1)

-Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)

 

 

 

 

A. GENEL ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

-Türk Vatandaşı olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

B. DİĞER HUSUSLAR

1-Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2-Adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan özel şartların tamamını taşıyor olmaları, bunu belgelendirmeleri ve son başvuru tarihi itibarıyla istenilen tüm belgelere sahip olmaları gerekmektedir.

3-Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.  İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.

4-Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaktır.

5-Adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuruları kabul edilmeyecektir.

6-Adaylar tabloda belirtilen İl ve öğrenim durumuna göre pozisyon unvanlarından sadece bir tanesine başvuru yapacaklardır. Birden fazla İl veya unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

7-Başvurusunu hatalı yapan, belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8-Bu ilan çerçevesinde atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih ettikleri İllere yapılacaktır.

9-Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

10-Atamaya hak kazanan adaylardan, göreve başlamadan önce beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir.

 

C. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1-Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) alınacaktır.

2-Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3-Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4-Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata/eksik olan ya da sistemden bilgileri gelmeyen adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6-Adayların, e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanarak alacakları Hizmet Dökümü belgesini başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Hizmet Dökümü” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

7-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Adaylarda Aranılan Özel Şartlar’da belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “KGG Kimlik ve Boy/Kilo Belgesi ” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

8-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

9-Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

10-Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

11-Sözleşmeli olarak istihdam edilecek adayların bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1-Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3, Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday asil ve üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3- Sıralamaya esas KPSS puanlarının aynı olması halinde sırasıyla; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

4-KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Başvurular sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Genel Müdürlüğümüzün www.devtiyatro.gov.tr resmi internet adresinden ilan edilecek olup, kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecektir.

6-Atamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve diğer hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

7-Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

8-Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) göreve başlamak üzere atandıkları illerdeki tiyatro müdürlüklerine başvuruda bulunacak, süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için atanmış olmak kazanılmış hak sayılmayacaktır.

9-Atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek aday listesinden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

10-İlan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek aday listesinden sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

11-Genel Müdürlük, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12-İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri geçerli olacaktır.

13-Genel Müdürlüğümüzün www.devtiyatro.gov.tr resmi internet adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

İlanen duyurulur.