MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından münhal Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından giriş sınavı ile 5 (Beş) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

İlan detayı için tıklayınız.