DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV İLANI

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında Personel alımı hakkında duyuru.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV İLANI İÇİN TIKLAYINIZ.