Görevde Yükselme Sınav Tarihi Duyurusu (09.08.2021)


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde; hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Genel Müdürlüğümüz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca boş Şef kadroları için yapılacak olan görevde yükselme yazılı sınavı ile ilgili olarak, anılan Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan Kurumlarla görüşmeler ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmıştır.

Şef kadroları için yapılacak olan görevde yükselme yazılı sınavı, 11 Eylül 2021 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olup, sınavın yapılacağı yer ve sınavla ilgili ayrıntılı bilgi, Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan www.devtiyatro.gov.tr adresi aracılığıyla ayrıca duyurulacaktır.

Genel Müdürlüğümüz personeline duyurulur.