''Uzaktan el ele: değişen bir dünyada yeni dayanışmaların tesisi" başlıklı fotoğraf yarışması düzenlemektedir.

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Delegasyonu ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Kuzey Güney Merkezi tarafından "Uzaktan el ele: değişen bir dünyada yeni  dayanışmaların tesisi" başlıklı  fotoğraf yarışması düzenlemektedir. 
Yarışmaya katılmak isteyen ilgililerce  https://forms.gle/Z9x4MH7Hv2kQa4v87 adresi üzerinden ekli başvuru formunun doldurularak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar kayıt   yaptırılabilecektir. Jüri tarafından sanatsal kalite, yarışmacının hikayesinin güçlülüğü ve coğrafi dağılım kriterleri temelinde 25-30 fotoğrafın seçileceği kaydedilmektedir.
Yarışmaya dair https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/95650/node/95650_en
adresi üzerinden ilave bilgiye ulaşılabilmektedir. Yarışmaya her uyruktan yarışmacı azami iki fotoğrafla katılabilecek olup , her fotoğrafın uygun bir başlık ve azami 250  karakterlik bir betimlemeyle tanıtılması gerekmektedir.