Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8 inci maddesi kapsamında görev yapmak üzere Sözleşmeli Personel Alım Sınavının Tarihinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 8 inci maddesi kapsamında personel alımı için sınav ilanına çıkılmış olup belirlenen sınav takviminde Cumartesi günleri de sınav yapılacağı duyurulmuştu.

 

Ancak, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine, “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi”konulu Genelge gönderilmiş olup, anılan Genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları değiştirilmiş, Ankara’nın da içinde bulunduğu “çok yüksek risk grubu”nda yer alan illerde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma günü saat 21.00’de başlayarak Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacağı bildirilmiştir.

 

Buna göre, daha önce duyurulan ve Cumartesi günleri yapılması planlanan sınavlardan;

 

SANATÇI (AKTÖR-AKTRİST) için;

 • 10 Nisan 2021 tarihinde Erzurum için belirlenen sınav tarihi, 28 Nisan 2021 tarihinde,
 • 17 Nisan 2021 tarihinde İzmir için belirlenen sınav tarihi, 29 Nisan 2021 tarihinde,
 • 24 Nisan 2021 tarihinde Sivas için belirlenen sınav tarihi, 30 Nisan 2021 tarihinde,

   

  DEKORATÖR (SAHNE TASARIMCISI) için;

 • 28-29 Nisan 2021 tarihlerinde Genel Müdürlük, İstanbul ve İzmir için belirlenen sınav tarihi, 31 Mayıs-01 Haziran 2021 tarihlerinde,

   

  KOSTÜM KREATÖRÜ için;

 • 30 Nisan 2021 tarihinde Genel Müdürlük, İstanbul ve İzmir için belirlenen sınav tarihi, 02 Haziran 2021 tarihlerinde,

Yapılacaktır.

Tarih değişikliğini içeren yeni Sınav Giriş Belgeleri ilgililerin e-mail adresine gönderilmiştir.

Detaylı Bilgiye Bu Link Üzerinden Ulaşabilirsiniz

İlan olunur.