5225 Sayılı Kanun Kapsamında İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Garipçe Köyü, 4 Pafta, 138 Parselde Yer Alan Taşınmaz Kullandırılacaktır.


Tescilli Kültür Varlıklarınının Kullandırılması_Duyuru_TK-032

Tescilli Kültür Varlıklarınının Kullandırılması_Bilgi Föyü_TK-032

Tescilli Kültür Varlıklarınının Kullandırılması_Şartname_TK-032