Ülkemizde mevzuat hükümleri uyarınca yayınlatılan resmi ilanların, fikir ve içtihat farkı aranmaksızın 195 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle Kurum Genel Kurulunun belirlediği esaslar dâhilinde gazetelerde yayınına aracılık eden Basın İlan Kurumu, teknolojik gelişmeler doğrultusunda resmi ilanları elektronik ortama taşımıştır

 bik_logo.png
 www.ilan.gov.tr

Basın İlan Kurumu ilan portalı sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.