Sürekli İşçi Alım İlanı

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi gereğince, Ek-1 tabloda, kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve planlanan görevlerde istihdam edilmek üzere mülakatla otuz beş (35) sürekli işçi alınacaktır.
DOSİM