5846 Sayılı Kanun Kapsamında Özel Hesaptan Sağlanacak Destek ve Tahsislere İlişkin Genelge

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak gerçekleştirilen kesinti işlemleriyle oluşturulan Bakanlığımız özel hesabından destek sağlanacak projelere ilişkin başvuru, takip ve sonuçlandırma işlemleri ile Bakanlık birimlerinin projelerine yapılacak tahsislere ilişkin usul, esas, ilke ve standartları belirleyen,15/01/2020 tarihli ve 49409 sayılı "5846 Sayılı Kanun Kapsamında Özel Hesaptan Sağlanacak Destek ve Tahsislere İlişkin Genelge", aşağıdaki linktedir.


Ozel_Hesaptan_Saglanacak_Destek_ve_Tahsislere_Iliskin_Genelge.pdf