Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Bakanlığımıza  bağlı  müze  ve  örenyerlerinin  ziyaret  usul  ve  esasları  ile  müze  veörenyerlerinin ziyareti, bilet ve bilet benzeri araçlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı  "Müzeve  Örenyerlerine  Girişlerde  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönerge"  MerkezMüdürlüğümüzün 25.10.2019 tarih ve 407 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 01 Kasım 2019tarihinden itibaren geçerli olmak üzere revize edilmiştir.
Yönerge için tıklayınız.