Elçin Şahal OSKAY Sulu Boya Fotoğraf Sergisi

Tanıtma Genel Müdürlüğü personeli Elçin Şahal OSKAY'ın kültür ve turizm temalarını ağırlıklı olarak işlediği sulu boya fotoğraf sergisi, 04-15 Ocak 2018 tarihleri arasında Millî Kütüphane Başkanlığı Sergi Salonu'nda ziyarete açık olacaktır.