Bakanlığımız Tanıtma Fonu Temsilciliğine Yapılacak Başvurular

Projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kuruluna sunulmak üzere Temsilciliğimize başvuruda bulunmaktadırlar.

31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince Temsilciliğimiz, 01/08/2017 tarihinden itibaren proje başvurularını tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr adlı web sitesi üzerinden kabul edecektir. Temsilciliğimizce proje başvurularının hızlı ve etkin bir şekilde incelenmesi, geri dönüşlerin daha kolay ve süratli olması, proje başvurularında yer alabilecek hataların asgari düzeye indirilmesi açılarından proje başvurularının mezkur siteden yapılması, projelerle ilgili iş ve işlem süreçlerinin hızlanmasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

Bu sebeple, 01/08/2017 tarihinden itibaren proje başvuruları mezkur site üzerinden yapılacağından, diğer yöntemlerle yapılan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.