Uluslararası Müzelerde Risk Yönetimi Konferansı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Milli Kütüphane, Ankara – Türkiye, 25–26 Haziran 2012


Konferans programını indirmek için tıklayınız..
Konferans afişi için tıklayınız..


Anadolu Medeniyetleri Müzesi (AMM) Müzelerde Risk Yönetimi Uluslararası Konferansı’nın 25 ve 26 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara, Türkiye’de yapılacağını ilan etmektedir.

Son yıllarda doğal ve insan yapımı felaketler dünyanın dört bir yanında yıkıcı etkiler bırakmıştır. Depremler, seller, yangınlar, silahlı çatışmalar ve sivil ayaklanmalar gitgide artan oranda insanların hayatlarını kaybetmesine ve altyapı çöküşlerine neden olmaktadır.
 
Bu gibi acil durumlarda Kültürel Mirasın korunması büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Türkiye’de müze yetkilileri ülkenin kültürel mirasını riske atan sel ve depremlerle sıkça karşılaşmaktadır. Ortaya çıkan bir diğer tehdit de sanatsal ve arkeolojik nesnelerin yasadışı ticaretinin sürekli olarak müze koleksiyon ve faaliyetlerini tehlikeye atarken, toplulukları miras ve tarihlerinden mahrum bırakmaktadır.
 
Risk azaltma ve hafifletme müzelerden ve ilgili diğer sektörlerden meslek mensupları arasında bilginin, tekniklerin ve iyi uygulamaların geliştirilmesini ve paylaşımını gerektirmektedir. Bunun bilincinde olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müzelerde Risk Yönetimi teması altında uluslararası bir konferans organize etmektedir, bu etkinlik Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMID) ve Uluslararası Müzeler Kurulu (ICOM) işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.
 
Bu bağlamda sektörler arası alışverişi desteklemek için, Türkiye ve Avrupa Birliği’nden miras, askeriye ve insani alanda meslek mensupları aşağıdaki konuları tartışmak üzere bir araya gelecektir:
‐ Müze Güvenliği
‐ Müzelerde Risk Yönetimi
‐ Müzelerin ve koleksiyonlarının sismik açıdan korunması
‐ Doğal ve insan yapımı felaketler halinde taşınabilir mirasın korunması
‐ Kültürel varlıkların yasadışı ticaretiyle mücadele
 
Uluslararası Konferansı Uluslararası Müzeler Kurulu (ICOM) AMM ve KUMID tarafından organize edilecek üç günlük bir Müzelerde Risk Yönetimi Eğitim Programı takip edecektir. Eğitim, riske karşı hazırlıklı olma ve afetler ile yasa dışı ticarete karşı koruma alanında Ankara, İstanbul ve Makedonya’dan seçilmiş on sekiz müze yetkilisine eğitim vermeyi amaçlamaktadır.
 
Konferans Salonu: Milli Kütüphane:http://www.mkutup.gov.tr/
Konaklanacak Otel:http://www.radissonblu.com.tr/hotel‐ankara
 
Konferans hakkında daha fazla bilgi ve kayıt için lütfen bizimle iletişime geçin:
riskmanagement.mac@gmail.com