Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim Anketi

Kamu Kurumları için TODAİE tarafından hazırlanan Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim Anketi hazırlanmıştır.

Bakanlık personeli  http://intranet.kulturturizm.gov.tr adresinden ankete ulaşabilir.