Somut Kültürel Miras

Kazılar ve Araştırmalar

Kültür ve tabiat varlıkları açısından son derece önemli olan ülkemiz, zengin ve büyük bir kültürel potansiyele sahiptir. Ülkemiz arkeolojik zenginliklerimiz açısından başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar emsalsiz bir hazine niteliğindedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Müzecilik Faaliyetleri

Müzeler, uygarlık tarihine ait her türlü objenin, bilimsel kurallar altında sergilenerek, halkın beğeni ve kültürel birikimini zenginleştiren, araştırmacıların çalışmalarını kolaylaştırıcı ve geliştirici tarihi verilerin gelecek kuşaklara aktarıldığı mekânlardır.

Bakanlığımıza Bağlı Müzeler veÖzel Müzeler
Müze ve Örenyerleri giriş ücretleri, Müze ve örenyerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönerge ve Süreli Kullanım Yönergesi ve Tahsis Cetveli için tıklayınız.

 

Dünya Miras Alanları ve Antik Kentler

Dünya Miras Listesi'ne buradan;

Antik Kentler'e buradan ulaşabilirsiniz.

Sanal Müzeler ve Diğer Mekanlar

Bu bölümde Müzeler, Saraylar, Camiler, Kiliseler, Manastırlar ve bazı özel mekanların görüntülerini 360 derece panorama olarak izleyebilir veya tanıtım filmlerine ulaşabilirsiniz.

Sanal Gezintilere Ulaşmak için tıklayınız.