Mali Yardımlar

Bakanlığımızca Yerel yönetimler  (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Birlikler) tarafından talep edilen turizm amaçlı çevre düzenleme projeleri ile altyapı yatırımları için bütçe imkânları çerçevesinde mali yardım yapılabilmektedir.