TÜBİTAK Ufuk2020 Destekleri

ufuk2020.PNG


Bilindiği üzere, son yıllarda iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişimle birlikte, internet hayatın ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiştir. Bu bağlamda internet sayfalarının kurumların yerel ve uluslararası tanınırlıklarında, iletişimlerinde ve sorumluluklarının ifasında vazgeçilmez bir araç olduğu da tartışılmaz bir gerçek durumundadır. Dolayısıyla internet tarafından sunulan kurumlar ve topluluklar arasında etkin etkileşim (interaktivite) imkanı, bilim insanları ve araştırmacılar tarafından da yüksek bir ilgi görmektedir.

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, "kurumların yüzü" olarak nitelenen İnternet sayfaları, mevcut ve potansiyel muhatapları için sunduğu bilgilendirme ve etkileşimli destek hizmetleriyle, 1990’ların başlarında hayal dahi edilemeyen imkanları gerçeğe dönüştürmüştür. Başlangıçta broşür niteliğinde ve tek yönlü hizmetler sunan kurumsal web siteleri, artık kullanıcı etkileşimine açık, yoğun multimedya destekli ve diyalog odaklı yapısıyla eskisi gibi tek yönlü değil , iki yönlü iletişim hedefleri üzerinden tasarlanmaktadır.

Bu cümleden olarak, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu "kullanıcı dostu" ufukavrupa.org.tr İnternet sitesini Türkçe ve İngilizce dillerinde tüm dünya kamuoyunun kullanımına açılmıştır. ufukavrupa.org.tr 'de etkileşim imkanları eşliğinde sunulmakta olan 1,500 sayfa civarındaki bilgi iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki, dünyanın en büyük bütçeli Ar-Ge ve İnovasyon Programı olan Ufuk2020nin (Horizon 2020) TÜBİTAK tarafından yürütülen Türkiye ayağıyla ilgili olup Program dahilindeki proje ve burs fırsatları ; Ufuk2020 Başvuru ve Değerlendirme Süreci, TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri, Ufuk2020 Yasal ve Finansal Konuları, Ufuk2020 Başarı Hikayeleri ve daha birçok alt başlık altında, uluslararası standartları da gözeten bir sunumla kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Örneğin, Başarı Hikayeleri sayfalarında Ufuk2020 proje ya da burslarında yer alma fırsatını yakalamış Türk sanayi şirketleri , KOBİ’leri ya da Türk üniversiteleri ve akademisyenlerin çalışmaları , OECD Etki Analizi Güncel Parametreleri ile uyumlu bir şekilde tasnif edilerek yansıtılmaktadır. Bu sayfalarda yer verilen araştırmalara dair bilgiler "Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım ", "Endüstriyel İnovasyon Boyutu" , "Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi", "Kamu Mal ve Hizmetlerini Karşılama" ile "İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı" gibi alt başlıklarda kullanıcıya sunulmaktadır.

ufukavrupa.org.tr 'de ayrıca, AB Çerçeve Programları kapsamındaki en başarılı Türk paydaşlarda Sanayi, KOBİ ve Üniversite/Araştırma Kuruluşları kategorilerinde ayrı ayrı sıralanmaktadır.

ufukavrupa.org.tr, yukarıda özetlenen sayfaların yanı sıra, Türkiye’nin TÜBİTAK aracılığıyla kurduğu ve yürüttüğü tüm uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik işbirliklerini de özgün İnteraktif Dünya Haritası uygulamasıyla nitelik ve nicelik olarak kullanıcısıyla paylaşmaktadır.

İnteraktif Dünya Haritası , Türkiye'nin tüm uluslararası araştırma ve inovasyon işbirliği faaliyetlerini yansıtırken işbirliği yapılmış/yapılmakta olan 120'nin üzerindeki ülkenin çok önemli parametrelerine Türkiye ile karşılaştırmalı bir biçimde de ayrıca yer vermektedir. Bahse konu sayfalarda her bir ülkenin ve Ülkemizin Ar-Ge harcamaları , bilimsel yayınları , patent sayıları, dış ticaret verileri ve açık çağrılar gibi birçok faydalı veri kullanıcıyla buluşmaktadır. Mezkur sayfalara doğrudan erişim için ufukavrupa.org.tr linki kullanılabilir.

ufukavrupa.org.tr hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.