Engelsiz Sağlık Turizmi Yeni Hayatlar Projesi

Yeni Hayat Enstitüsü 2017.png5378 sayılı kanunun 13. Maddesinde; "Engellilerin meslek seçebilmesi ve bu alanda eğitim alabilmesi için gerekli tedbirler alınır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan iş ve meslek analizleri doğrultusunda engelliler için Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca mesleki habilitasyon, rehabilitasyon ve eğitim programları geliştirilir. Engellilerin mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından da gerçekleştirilebilir." denmektedir. Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı, TRH4.1.ISEDP/P-03/0659 sözleşme ile imza altına alınan Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar Projesi ile belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dezavantajlı/engelli bireylerin sağlık turizmi sektöründe istihdamına katkıda bulunacaktır. Eğitim ve iş arayışında olan dezavantajlı/engelli bireylerin ilgili projeye yönlendirilmesi önemlidir.

Nitelikli sağlık turisti çağrı karşılama operatörü yetiştirmek üzere kurgulanmış olan bu proje hakkında ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.