Font -  Font +

Publications of 2001

Presidency of the Publication Department

Publications of 2001

1212 Gün
(1212 Days)


XVII. Yüzyılda Hassa Mimarlar Ocağı
(The Hassa Architects’ Guild in the 17th Century)

20. Yüzyıl Tiyatrosunda Kadın Bakış Açısının Yansımaları
(Reflections from Twentieth Century Women
)
Ahlaki Operetler
(Ethical Operettas: Selections)
Ahmet Kutsi Tecer'in Bütün Şiirleri
(The Complete Poems of Ahmet Kutsi Tecer)
Alamanya Türküleri
(German Folk Songs; The Oral-Vanguard Branch of Turkish Immigrant Literature)

Altaylardan Tuna Boyuna Türk Dünyası'nda Ortak Motifler
(From the Altays to the Danube, Common Patterns in the Turkish World)

Anadolu Anadolu
(Anatolia Anatolia: Travel Writings)

Anadolu Erenlerinin Kaynağı Horasan : Moğol İstilasına Kadar
(The Origin of Anatolian Dervishes After the Mongolian Invasion )

Ana Tanrıçalar Kibele ve Çağdaş Türk Resmindeki İz Düşümleri
(Reflections of Cybele and Mother Goddesses in Modern Turkish Painting )

Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Yazı Dışı Figüratif Öğeler
(Elements of Figurative Patterns on Anatolian Seljuk Coins
)
Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat
(An interview with Mustafa Kemal, Commander of Anafartalar)

Ankara (Angora) Şehri Merkez Gelişimi
(The Central Development of the City of Angora (Ankara) (From the 14th to the 20th Centuries))

Ankara - Bir Modernleşme Öyküsü (1919-1945)
(Ankara: A Story of Modernisation (1919 - 1945))

Ankara Mihrapları
(Ankara's Niches )

Ankaram
Ankara'nın Taştır Yolu Türk Yazınında Ankara - Seçki
(Angora's Road Is Stone: Turkish Literature Angora (Anthology - II))

Asi Destanı (Hatay Şiirleri)
(The Epic of Asi: Poems of Hatay)

Ata Kabri
(Tomb of the Ancestor)

Atatürk’s Legacy, Views by World-Famous Intellectuals
(Atatürk’s Legacy, Views by World-Famous Intellectuals )

Atatürk'ü Özleyiş
(Yearning for Atatürk)

Atatürk'ün Evrensel Boyutları
(The World Significance of Atatürk )

Avrupa'da Türk İzleri I
(Turkish Remains in Europe)

Aydınlığa Koşarken
(Running Towards the Light)

Aydınlık Kapı
(The Luminous Door)

Bağımsız Kırgızistan: Düğümler ve Çözümler
(Independent Kyrgistan : Problems and Solutions)

Baraka
(The Shed)

Başlangıçtan Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 17. Cilt (Tatar Edebiyatı)
(Anthology of Turkish Literature from Its Origins to the Present Day, Volume XVII (Tatar Literature) )

Başlangıçtan Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 18. Cilt (Tatar Edebiyatı)
(Anthology of Turkish Literature from Its Origins to the Present Day, Volume XVIII (Tatar Literature))

Başlangıçtan Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 19. Cilt (Tatar Edebiyatı)
(Anthology of Turkish Literature from Its Origins to the Present Day, Volume XIX (Tatar Literature) )

Bilimler Tarihi
(A History of the Sciences )

Bindim Tütün Küfesine
(I Climbed into the Tobacco Basket )

Birgi (Tarihi - Coğrafyası - Anıtları)
(Birgi: Its History, Geography and Monuments from the Turkish Period )

Bitlis Tarihi Mezarlıkları ve Mezar Taşları
(Historical Cemeteries and the Tombstones of Bitlis)

Bitlis Evleri
(The Houses of Bitlis )

Bize de Gülüş Verin
(Give Us Laughter Too: An Anthology of Modern Yugoslavian (Cassava) Turkish Children's Poems )

Bozkır Göğünde Yıldızlar
(Stars in the Steppe Sky)

Bozkır Kurdunun Düş Yolculukları
(The Dream Travels of Steppenwolf)

Bursa Şehrinde Osmanlı Hukuku'nun Uygulanması (17. yy)
(The implementation of Ottoman law in the city of Bursa)

Can ile Ayça Hayvanat Bahçesinde
(Can and Ayse Visit the Zoo)

Cesur Korkak
]23460">(The Brave and the Timid)

Çağdaş Bulgar Edebiyatı Öykü Seçkisi
(The Story Anthology of Modern Inventions)

Çağdaş Fransız Edebiyatı Eleştiri Öykü Seçkisi
(Critical Anthology of Modern French Literature)

Çağdaş İngiliz Edebiyatı Öykü Seçkisi
(The Story Anthology of Modern English Literature)

Çalışkan Tembel
(Lazy and Hardworking)

Çizgilerle Tarsus'tan Anamur'a
(Drawings from Tarsus to Anamur: Tarsus, Mersin, Kanlıdivane)

Çocuk Kahramanlar: Al Bayrak
(The Child Heroes: The Red Flag)

Çocuk Masalları
(Fairy Tales for Children)

Çocuklar Mızıkçı Değildir - Şiirler
(Children Are Not Spoiled)

Çocuklara Ölüm Yakışmaz
(Death Does Not Suit Children)

Dede Korkut - Tepegöz
(Dede Korkut - Tepegöz )

Dede Korkut - Bamsı Beyrek
(Dede Korkut - Bamsı Beyrek )

Dedem Bir Sevgi Ağacıdır
(My Grandfather Is a Tree of Love )

Deniz Dibinde Zil Sesi
(A Bell Ringing at the Bottom of the Sea )

Depreli Hasan
(Hasan from Depre )

Deprem Habercisi Olaylar ve Bilimsel Yorumlar
(Harbingers of Earthquakes and Scientific Comments)

Dünyayı Güldüren Türk Nasreddin Hoca = Nasreddin Hoca
(Der Türke, Der Die Welt Zum Lachen Bringt Nasrettin Hodja)

Dil ve Düşünce
(Language and Thought )

Dilencinin Kehaneti
(The Beggar’s Prophecy
)
Divan
(Lyric Poems (Divan) (The literary works of old Turkish lyric poets))

Divan-ı Kebir (İngilizce) 13. Cilt
(Divan-ı Kebir (English) 13th Volumes)

Divan-ı Kebir (İngilizce) 14. Cilt
(Divan-ı Kebir (English) 14th Volumes)

Divan-ı Kebir (İngilizce) 15. Cilt
(Divan-ı Kebir (English) 15th Volumes)

Divan-ı Kebir (İngilizce) 16. Cilt
(Divan-ı Kebir (English) 16th Volumes)

Dünden Bugüne Dokuma Resim Sanatı
(Woven Art From the Past to the Present)

Dünyamız Güzel Olmalı
(Our World Must Be A Good One

Düş Kırımı
(The Disappointment)

Düşçü Amca
(The Dreamer Uncle , Stories for the Children)

Edebiyat ve Sanat Üzerine
(On Literature and Art)

Edirne'deki Tek Kubbeli Camiler
(Edirne's Single Domed Mosques)

Eğer Benimle Gezmek Dilersen
(Come Walk Along With Me)

Elegiae (Sevgi Şiirleri)
(Love Poems: Elegiae)

Elif Hanım (Operet)
(The Operetta of Lady Elif)

Ellerim Bomboş - Şiirler
(My Hands Are Completely Empty)

Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (1300-1500)
(Main Gates in Early Period Ottoman Architecture (1300-1500) )

Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Yazı
(Inscriptions in Early Period Ottoman Architecture )

Erken Düşen Kar
(Early Snow)

Ermeni Edebiyatı Seçkisi
(Anthology of Armenian Literature)

Erzurumlu Zihni Divanı
(The Works of Erzurumlu Zihni )

Estetik ve Tarih Felsefesi Açısından Yahya Kemal
(Perspectives on Yahya Kemal from Aesthetics and the Philosophy of History )

Farabi ve İbni Sina'ya Göre Yaratma
(Creation According to Farabi and Avicenna )

Farabi'nin Üç Eseri
(Three Works By Farabi)

Filissingen Haritada Yok
(Flissingen is not on the Map)

Fuzuli
(Fuzuli (An important poet for Turkish literature))

Galileo Galilei
(Galileo Galilei)

Gazi'nin Doğuş Destanı I. Gazi'nin Milli Mücadele Destanı II.
(The Epic Rise of the Veterans)

Geçmişten Günümüze Bingöl ve Doğu Ayaklanmaları / Halil ŞİMŞEK / Tarih
(Uprisings in Bingöl and the East from the Past to the Present )

Geleneksel Sanatlarımızdan Kırkpare Parça Birleştirme - Patchwork
(Patchwork, One of Our Traditional Arts)

Giritli Salacıoğlu Mustafa ve Mesnevileri
(Salacıoğlu Mustafa of Giritli and His Poems )

Gurbeti Vatan Edenler (Almanca Yazan Almanyalı Türkler)
(Those Who Make Their Home Abroad: German Turks Who Write In German )

Halk Bilimi Sempozyumu III.
(Sociology Symposiums III)

Halk Gülmecesi
(Folk Humour - Research - The Example)

Haremden Kadın Kaçırma
(Eloping With a Women From the Harem )

Harran'da Bir Türkmen Köyü: Kısas
(A Turcoman village in Harran: Kısas)

Hayal ve Gerçek Değişenler
(From A Workers' Diary; The Dream and the Real; The Variations)

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir
(The Real Guide In Life Is Science)

Haydi Çocuklar Sahneye
(Onto the Stage, Children!)

Helicopter (ing)
(The Helicopter)

Hiç
(Nothing )

Hisar'da Kültür ve Sanat Konuşmaları
(Writings on Culture and Art From the Journal Hisar (Hisar is the name of a journal))

Hz. Mevlana Rubaileri
(The Quatrains of Mevlana)

İbiş Geldi - Karagöz Geldi
(İbis Came, Karagoz Came)

İbiş ve Karagöz
(İbiş and Karagöz)

İbiş Yeni Evde
(İbiş in the New House)

İbiş'in Akıl Dişi
(İbiş's Wisdom Tooth)

İbiş'in Bakkallığı
(İbiş as a Grocer)

İbni Sina'da Varlık Nazariyesi
(The Theory of Existence in Avicenna )

İbn - Ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci
(İbn-i Refik Ahmet Nuri Sekizinci)

İdris-i Bitlisi - Selim Şahname
(Selim's Poetical History (Epic): (Written by) İdris-i Bidlisi)

İlk Derleme Müdürü Selim Nüzhet Gerçek (Yaşamı, Yapıtları, Kitaplarına Girmemiş Yazıları)
(Selim Nüzhet Gerçek)

İlk Yardım Son Yardım
(First Aid and Last )

İngiliz Edebiyatı Öykü Seçkisi
(The Story Anthology of Modern English Literature )

İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup
(Letters on Aesthetic Education)

İslam Dini ve Mezhepler Tarihi I. - II. Cilt
(A History of Islam and Its Sects (I-II))

İstanbul Kazan Ozan Kepçe
(Ozan's Travels in Istanbul)

İznik Roma Tiyatrosu Kazı Buluntuları Arasındaki Osmanlı Seramikleri (1980-1995)
(Ottoman Ceramics Among the Excavations at the İznik Roman Theatre (1980-1995))

Kağıtçı
(Paperman)

Karadeniz Kıyılarında
(By the Black Sea Coasts: On Life, People and Remnants)

Karagöz ile Hacivat
(Karagöz and Hacivat  (Traditional Turkish puppet-show characters)

Karagöz Televizyonda
(Karagöz on Television   (Karagöz: Traditional Turkish puppet-show character))

Karagöz ve Trafik
(Karagöz and Traffic  (Karagöz: Traditional Turkish puppet-show character))

Karagöz ve Hacivat Söyleşmeleri
(Dialogues of Karagöz and Hacivat (Traditional Turkish puppet show characters))

Karagöz'ün Dondurmacılığı
(Karagöz Sells Ice-cream (Karagöz: Traditional Turkish puppet-show character))

Karnaval
(The Carnival)

Karşı Pencere Öyküleri
(The Opposite Window)

Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi
(The Science of Comparative Literature)

Kaşgar ve Ötesi - Gezi Notları, Anılar ve Düşünceler
(Kaşgar and Beyond)

Kentler ve Düşler
(Cities and Dreams)

Kırk + 5 Yılın Ardından
(After Forty (+5) Years)

Kız Gülü - Masal
(Girl Rose)

Kitab-ı Diyarbekriyye
(The Book of Diyarbekriyye)

Kont Lucanor: Bir Masal Yumağı ve İletileri
(Lord Lucanor : A Fairy Tale and a Message)

Konya Şeriyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo Ekonomik ve Kültürel Yapısı (XVIII. yy'ın ilk yarısı)
(Social, Economic and Cultural Family Structures in the First Half of the Eighteenth Century in Light of Konya Court )

Kosova'da Türk Kültürü veya Türkçe Düşünmek
(Thoughts On Turkish Culture and Language in Kosovo)

Kosova'dan Maziye Karışanlar
(Cassava Through History)

Kulak Avcıları
(Ear Hunters)

Kurtuluş Savaşı'nda Çukurova
(Çukurova During the War of Independence )

Lütfi Paşa ve Tevarih-i Ali Osmani
(Lütfi Paşa and the Tevarih-i Al-i Osman)

Mali Tarih Açısından Osmanlı Devletinde Merkez Taşra İlişkileri (II. Mahmut Döneminde Edirne Örneği)
(Relations between the Centre and the Provinces in Ottoman Empire Viewed Through Financial History : The Example of (Edirne) Adrianople during the Reign of Mahmut II)

Mavi Sürgüne Doğru Halikarnas Balıkçısının Bilinmeyen Yılları 1921- 1928
(Toward Blue Exile: The Unknown Years of Halikarnas Balıkçısı (Turkish Novelist))

Medeniyetin İzinde
(On the Track of Civilization)

Merhaba Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu
(Hello, This is the Voice of Turkey Radio)

Mevlana Divan-ı Kebir Üzerine İncelemeler
(Studies on Mevlana Divanı Kebir (The Greatest Court): God, Humanity and Return to God)

Mevlana'da Varlık, İnsan, Aşk ve Ölüm Teması
(The Themes of Existence, Man, Love and Death in Mevlana )

Hz. Mevlana'nın Rubaileri I-II
(The Quatrains of Mevlana )

Milli Mücadelede Çanakkale
(Dardanelles (Canakkale) In National Struggle)

Miratü'l Alem = Evrenin Aynası
(Reflection of the Universe)

Mutlu Mutsuz
(The Happy and Unhappy)

Mutlu Olmanın Yolları
(Paths to Happiness)

Mütareke ve Kurtuluş Savaşı'nın Başlangıç Dönemlerinde Türk Demiryolları (Yapısal ve Ekonomik Sorunları) 1918- 1920
(Turkish Railways at the Beginning of the War of Independence (Structural and Economic Problems): 1918-1920)

Müzikte 2000 Sempozyumu
(2000 Symposium on Music)

Moi, Hoca Nasreddin, Jamais je ne mourrai: Une analyse thematique des contes de Hoca
(I, Nasreddin Hoca, Will Never Perish: A Thematic Analysis of the Tales of Hoca)

Nazik Kız
(The Kind Girl )

Necati Cumalı ve Oyunları
(Necati Cumalı and His Poems)

O Zamanlar
(Those Times: 1920-1923)

Ortaçağda Harput
(Harput in Middle Ages)

Osmangiller
(The Osmans)

Osmanlı Döneminde İstanbul Deniz Ulaşımı ve Kayıkçıları
Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri (Sosyo - Ekonomik Tarih)
(The Province of Tarsus Flag and Tarsus Turkmen During Ottoman Empire: (Social and Economic History))

Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700- 1900
(The Gunpowder Industry in the Ottoman Empire: 1700-1900)

Oyun İçinde Anlatı
(Narration in the Play)

Öyküler - Behiç Duygulu
(Stories - Behiç Duygulu)

Öyküler - Muzaffer Hacıhasanoğlu
(Stories - Muzaffer Hacıhasanoğlu)

Öyküleriyle Ağıtlar
(Requiems and Stories for Those Gone)

Özel Bir Gün
(A Special Day )

Penceremden Sızan Işık Hamburger Yazıları
(The Light Trickling from My Window: Writings from Hamburg )

Popüler Halk Tiyatrosu Geleneğimizden Çağdaş Oyunlarımıza Yansımalar
(Reflections from Our Popular Folk Theatre Tradition in Modern Plays)

Rami Paşa Divanı
(The Works of Rami )

Remzi Oğuz Arık
(Professor Remzi Oguz Arık)

Ressam Harfleri Çizdi
(The Painter Drew the Letters: Poems For Children)

Robot Arkadaşım
(My Robot Friend)

Rüya ve Kültür Batı Entelektüel Geleneğinin Antropolojik İncelenmesi
(Dream and Culture: Anthropological Observations of The Western Intellectual Tradition)

Saçımı Kestirmem
(I Don't Want to Get My Hair Cut)

Salih Zeki Aktay: Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği
(Salih Zeki Aktay: His Life, Works and Literary Character )

Seçme Şiirler
(Selected Poems)

Le Seuil (Eşik)
(The Threshold (Le Seuil) )

Söylev (Nutuk) Seçmeler
(The Speech: Selections)

Süleyman Nesib (Süleyman Paşazade Sami Bey)
(Süleyman Nesib: Sir Sami, Son of Süleyman Pasha: His Life, Literary Character and Poems)

Şair Padişahlar
(Sultans Poets)

Şiir Bahçesi
(Garden of Poems)

Şiirle Gelen Aşk
(The Love That Comes With Poetry)

Tarih-i Osman Paşa
(Historical Osman Pasha)

Tasavvuf Tarihi Literatürü
(The Literature of the History of Mysticism )

Tembel Karınca Çiçi
(The Lazy Ant)

Temiz Kirli
(Clean and Dirty)

Terentius'un Afrikalısı
(African of Terentius)

The Hattian and Hittite Civilizations
(The Hattian and Hittite Civilizations )

Titreyen Gölge
(The Trembling Shadow)

Tonguç Baba - Ülkeyi Kucaklayan Adam
(Tonguç Baba: The Man Who Embraced The Country)

Türk Akıncı Beyleri ve Balkanların İmarına Katkıları (1300- 1451)
(Turkish Raider Leaders and Their Contribution to Balkan Construction: (1300-1451))

Türk Hiciv Edebiyatında Ziya Paşa
(Ziya Paşa in Turkish Satirical Literature)

Türk Japon İlişkileri (1876- 1908)
(Turkish-Japanese Relations (1876-1908))

Türk Kültür Tarihinde Spor
(Sports in Turkish Cultural History)

Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş
(The Move to Multi-Party Politics in Turkey)

Türkiye'de Dil Planlaması
(Language Planning in Turkey: Turkish Language Reform)

Türkiye'de Eski Bahçe Gülleri
(The Old Garden Roses in Turkey)

Türkiye'de Okuma Alışkanlığı
(The Reading Habits of Turks)

Türkiye'de Toplumsal Değişme ve Kadın
(Social Change and Women in Turkey)

Türkleştirme
(Being Turkish)

Türkmen Oymaklarında Bir Yörük Beyi
(Chief the Turcoman Yörük Clan)

Ulukışla ve Öküz Mehmet Paşa Menzil Külliyesi
(The Öküz Mehmet Paşa Mosque Complex at Ulukışla)

Ulusunu Tutsaklıktan Kurtaran Mustafa Kemal Destanını Beyan Eder
(Mustafa Kemal Who Rescued His Nation from Captivity States His Epic )

Uslu Yaramaz
(Well-behaved and Naughty)

Utanç Dünyası
(The World of Shame)

Uyaklı Masallar
(Rhyming Fairy Tales)

Vakitin Soluması - Şiirler
(The Breath of Time)

Vatan Hizmetinde
(In the Service of the Motherland)

The Visitor
(The Visitor)

Yada
(Yada)

Yağmur Sonrası
(After the Rain)

Yaza Yaza Yaşamak
(Living By Writing)

Yansımalar
(The Reflections )

Yavuz Selim
(Selim the Stern)

Yazgım İstanbul
(Istanbul, My Destiny )

Yeni Türk Devletinin Öncüleri
(The Vanguard of the New Turkish State: Writings from 1928)

Ziya Paşa'nın Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Bütün Şiirleri ve Eserlerinden Açıklamalı Seçmeler
(The Life, Works, and Literary Character of Ziya Paşa, With Selections from All His Poems and Works, and Annotations
)