1932 – I. Türk Tarih Kongresi çalışmaların Ankara Halkevin’deki locasından izlerken. Sağdan Sola; Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Dr. Refik Saydam, İsmail Hakkı Uzmay, Şükrü Kaya, Esat Sagay, Celâl Üner, Recep Peker, Kâzım Özalp
0161_01