Font -  Font +

5225 Sayılı Kanun Kapsamında İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Garipçe Köyü, 4 Pafta, 138 Parselde Yer Alan Taşınmaz Kullandırılacaktır.