Font -  Font +

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI YURTDIŞI REKLAM İHALESİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılı içerisinde yurtdışında gerçekleştirilecek reklam faaliyetleri için ihale gerçekleştirilecektir. İhale, 04.11.2004 tarih ve 25633 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde Pazarlık Usulü ile gerçekleştirilecek olup, İhaleye 8 Ocak 2019 Salı günü saat 10.00’da (Almanya Yerel saati ile) Berlin - Almanya’da başlanacaktır. 

İhale Dokümanı (İhale Şartnamesi, Bilgilendirme Dosyası ve Yurtdışı Müşavirlik/Ataşelik Listesi)  www.kulturturizm.gov.tr adresinden Türkçe ve İngilizce dillerinde bedelsiz olarak temin edilebilecek olup teklifler İhale Dokümanında yer alan hususlara bağlı olarak hazırlanacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin teklif dosyalarının en geç 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 18.00’a kadar Türkiye Cumhuriyeti Berlin Kültür Müşavirliğinin aşağıda yazılı adresine ulaşacak şekilde, elden veya özel ulak yoluyla, İhale Dokümanında belirtilen usule uygun hazırlanmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Saat ayarında, ihalenin gerçekleştirildiği yerin yerel saati (Almanya) esas alınacaktır.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

İhalenin Tarihi : 8 Ocak 2019
İhalenin Yapılacağı Yer: Berlin- ALMANYA
Tekliflerin Gönderileceği Adres: Botschaft der Republik Türkei Kulturabteilung
                                                           Tauentzienstr. 9-12, Europa Center 6. OG,
                                                           10789 Berlin-Deutschland
web: www.tuerkeifasziniert.de
e-posta: info@tuerkeifasziniert.de
Tel : +49 30 214 37 52
Fax: +49 30 214 39 52

İhaleyi Yapacak İdare Bilgileri: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı / Tanıtma Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek – Çankaya / ANKARA
e-posta : tanitma@kulturturizm.gov.tr
Tel: +90 312 470 8423- 8429
Faks: +90 312 212 85 95