Font -  Font +
  • Neredeyim :

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na Göre Kurulmuş A Grubu Seyahat Acentesi Belgesi Olan Tüm Acentelere Müze ve Örenyerlerine Giriş Hakkı Tanıyan Acente Biletlerinin Geçerlilik Süresine İlişkin Duyuru

ACENTE BİLETLERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ HAKKINDA
İLGİLİLERİNE DUYURU


1) A grubu seyahat acenteleri tarafından 30/04/2018 tarihi ve öncesinde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanlığı (TÜRSAB) aracılığıyla satın alınmış olan acente biletlerinin geçerlilik süresi 30/04/2019 tarihinde sona erecektir.

2) 30/04/2019 tarihi itibariyle A grubu seyahat acenteleri tarafından henüz kullanılmamış olan birinci madde kapsamındaki acente biletlerinin 15/05/2019 tarihine kadar ilgili A grubu acenteler tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne teslim edilmesi halinde, karşılığında 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olacak ve teslim edilen Acente Bileti bedelinin yüzde sekseni (%80’i) değerinde avans acenta bilet hesabı oluşturulacaktır. İlgili acenteler sahip oldukları avans miktarı karşılığında bu hesaplardan 2019 yılı sonuna kadar peyderpey acente bileti tedarik edebileceklerdir.

3) Söz konusu değişim yapılmadığı takdirde 30/04/2018 tarihinden önce satın alınan biletler 01/05/2019 tarihi itibariyle kullanıma kapatılarak iptal edilecektir.

4) Değişime konu olan acente biletleri 31/12/2019 tarihinden sonra kullanılamayacaktır.

5) 01/05/2018 – 17/08/2018 tarihleri arasında SICPA TURKEY Ürün Güvenliği A.Ş’den satın alınan acenta biletlerinin geçerlilik süresi 01/05/2019 tarihinde sona erecektir.

6) 17/08/2018 – 30/09/2018 tarihleri arasında SICPA TURKEY Ürün Güvenliği A.Ş’den satın alınan acente biletleri 01/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmayacak, bu biletlerden kullanılmamış olanlar ancak oluşan fiyat farkının ödenmesi halinde 01/05/2019 tarihine kadar geçerlilik süresine sahip olacaktır.

7) 01/10/2018 tarihinden itibaren satın alınan acente biletlerinin geçerlilik süresi 01/05/2019 tarihinde sona erecektir.


İlgililerine ilanen duyurulur.