BM-Habitat İcra Direktörü Joan Clos’un Genç Uzmanlar Programı

 

BM-Habitat İcra Direktörü Joan Clos’un Genç Uzmanlar Programına (UN-HABITAT Junior Professional Officers Programme) başvurulmasına ilişkin mektubu iletilerek ülkemizin Habitatla ilişkiIerinin geliştirilmesi açısmdan genç uzmanlarimizin örgüt bünyesinde yer almasının öncelikle teşvik edilmesinin yararli oIacağı belirtilmektetir. Program kapsaminda; “BM Habitat 2014-2019 Strateji Planı”nda belirlenen öncelik

alanlari dikkate alinarak, 2016-2018 dönemi için gereken personel yeterliliklerinin ve insan kaynaklari ihtiyaçlarının değerlendirildiği belirtilmekte ve 21 farkli pozisyon için talep listesi gönderilmektedir.

Bu çerçevede konuya ilişkin detayli bilgi ile başvuru yöntem ve koşullara “http://www.csb.gov.tr/gm/mpgm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=15362” adresinden ulaşılabilir.