Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog (Faz-II) Hibe Programı Teklif Çağrısı

 
Hibe Başvuru Sahipleri için rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitesinde bulunmaktadır: