Banka Protokolü ile ilgili duyuru

Bakanlığımız Merkez Birimlerinde görev yapan (Teftiş Kurulu Başkanlığı ve DÖSİMM personeli hariç) memur, sözleşmeli, işçi ve geçici statüdeki personelin aylıklarının 15/07/2014 - 14/07/2017 tarihleri arası 3 (üç) yıl süre ile Vakıflar Bankası Emek Şubesi aracılığı ile ödenmesine devam  edilecektir.
 
İlgili Banka Şubesi ile yapılan maaş ödemesi protokolü ile promosyon için yapılan işlemler ve alınan kararlar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.