Ulusal Su ve Sağlık Kongresi

Sağlık Bakanlığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ile iş birIiği içerisinde 26-30 Ekim 2015 tarihleri arasında Uluslararası Katılımlı ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ düzenlenmektedir.

Günümüzde yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileşme, sürekli artan nüfus, tarımsal faaliyetler ve hayvancılık ile küresel iklim değişikliği; suyun korunması ve yönetimi konularının önemli ve güncel tartışma konuları arasında yer almasına yol açmaktadır. Bu nedenle Kongre’de, içme kullanma suları, ambalajlı sular (doğal kaynak suları, içme suları ve mineralli sular), hastanelerde ve sağlık kurumlarında su yönetimi, yüzme suları, yüzme havuzları, tarımsal amaçlı su kullanımı, atık sular, kaplıcalar, su ürünleri, su kirliliği, su kalitesinin izlenmesi ve laboratuvarlar ile suyun yönetimi gibi konuların ele alınması planlanmaktadır.

Su ile ilgili tüm tarafları ilk defa bu kapsamda buluşturmayı hedefleyen kongre ile ilgili tüm bilgilere ve ayrıntılara kongre web sayfasından (www.suvesaglik.org) ulaşılabilmektedir.