Müzekart uygulama değişikliği

Müzekart’ın kullanım kuralları 01.01.2013 tarihinden başlayarak her müze/ören yerine yılda bir kez giriş hakkı sağlayacak şekilde değiştirilmiştir. Bu değişikliğin amacı, özellikle ziyaretçi trafiğinin yoğun olduğu müzelerimizin fiziksel taşıma kapasiteleri üzerindeki yükün bir nebze azaltılarak kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik tedbir almaktır.