BMDTÖ Şehir Turizmi Küresel Zirvesi 15 Kasım 2012, İstanbul Haliç Kongre Merkezi

Bakanlığımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde, turizm sektörümüzü Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) nezninde üst seviyede temsil edebilmek ve bu doğrultuda sektöre daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla 15 Kasım 2012 tarihinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "BMDTÖ Kent Turizmi Küresel Zirvesi" düzenlenecektir. Söz konusu zirveye, Sayın Bakanımız, BMDTÖ Genel Sekreteri, ulusal ve uluslararası turizm sektörünün liderleri ve temsilcileri ile turizm alanında uluslararası ölçekte çalışmalar yürüten akademisyenler tarafından katılım sağlanacaktır.
 
Zirvenin Amacı:
 
- BMDTÖ üyelerini, kamu ve özel sektör temsilcilerini, akademik çevrelerden ve destinasyonlardan ilgili paydaşları bir araya getirerek turizm alanında mevcut ve olası zorluk ve fırsatları tartışmak için bir diyalog platformu oluşturmak,

- Katılımcıların, şehir stratejilerinin genel hatlarını kavramasını sağlamak ve paydaşlar arasında sinerji yoluyla ortak bir vizyon yaratmak,

- Dünya şehirlerinde eylem planları için referans olarak kullanılabilecek bir dizi genel esaslar belirlemek.
 
Zirveye ilişkin ayrıntılı bilgi ve kayıt işlemleri için lütfen www.turizmzirvesi.org web adresini ziyaret ediniz.